Oznamy pre pacientov

 

Ambulancia Šaštín - námestie

Ambulancia je z personálnych dôvodov presunutá do ambulancie MUDr.Ožvoldíkovej. Adresa Šaštín-Stráže, Štúrova 958, 908 41. Telefónne číslo 034 622 80 16.

 

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Námestie slobody 849

908 41 Šaštín-Stráže

t.č.: 0948 380 509

lekár: MUDr. Cauner Ján

zdravotná sestra:  Laciková Miroslava

 

O nás

SIMAMED s.r.o prevádzkuje ambulancie všeobecného lekára pre dospelých.

 

LEKÁRI:

 

Profil zamestnancov:

 

MUDr. Ožvoldík Marián

2001 ukončené študium na Lekárskej Fakulte UK Bratislava

2001-2006 NsP Skalica

2004 atestácia z urologie I stupeň

2006 atestácia z internej medicíny I stupeň

2007 atestácia zo všeobecného lekárstva

Subscribe to SIMAMED s.r.o. RSS